Katedra Nauk Pomocniczych Historii

Witamy na stronie Katedry Nauk Pomocniczych Historii UKW

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą rekrutacyjną Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

o katedrze

W ramach zainteresowań badawczych Katedry wyodrębniają się wyraźnie dwa nurty. Z jednej strony prowadzone są badania w zakresie niektórych dyscyplin nauk pomocniczych historii, takich jak: dyplomatyka (formuły dokumentowe), genealogia dynastyczna (dynastia ruskich Rurykowiczów) i heraldyka. Ponadto, pracownicy zajmują się zagadnieniami rozwoju średniowiecznej historiografii polskiej i ruskiej, a także źródłoznawstwem (Roczniki Jana Długosza, Kronika halicko-wołyńska) oraz historią idei. Publikowane prace obejmują historię Kościoła w średniowieczu i czasach nowożytnych (zakony i klasztory), dzieje Kujaw oraz historię gospodarczą średniowiecza.

Jeśli chodzi o drugi nurt zainteresowań pracowników Katedry, prowadzone są badania w zakresie historii sztuki i dyscyplin pokrewnych. Ich tematyka koncentruje się na obiektach architektury drewnianej wraz z ich dekoracją malarską, więźbach dachowych budowli monumentalnych, historii myśli architektonicznej i technik budowlanych, historii technik twórczych i technologii sztuk plastycznych, historii rzeźby polskiej w XIX i XX w., technologii i technikach sztuk plastycznych, treściach ideowych malarstwa i architektury, a także dziejach muzeów na ziemiach polskich do I wojny światowej.

kontakt

Kierownik Katedry
dr hab. Dariusz Dąbrowski, prof. uczelni
e-mail: dabr.ih@ukw.edu.pl