Katedra Nauk Pomocniczych Historii

Witamy na stronie Katedry Nauk Pomocniczych Historii UKW Witamy na stronie Katedry Nauk Pomocniczych Historii UKW

Witamy na stronie Katedry Nauk Pomocniczych Historii UKW

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą rekrutacyjną Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

o katedrze

W ramach zainteresowań badawczych Katedry wyodrębniają się wyraźnie dwa nurty. Z jednej strony prowadzone są badania w zakresie niektórych dyscyplin nauk pomocniczych historii, takich jak: dyplomatyka (formuły dokumentowe), genealogia dynastyczna (dynastia ruskich Rurykowiczów) i heraldyka. Ponadto, pracownicy zajmują się zagadnieniami rozwoju średniowiecznej historiografii polskiej i ruskiej, a także źródłoznawstwem (Roczniki Jana Długosza, Kronika halicko-wołyńska) oraz historią idei. Publikowane prace obejmują historię Kościoła w średniowieczu i czasach nowożytnych (zakony i klasztory), dzieje Kujaw oraz historię gospodarczą średniowiecza.

Jeśli chodzi o drugi nurt zainteresowań pracowników Katedry, prowadzone są badania w zakresie historii sztuki i dyscyplin pokrewnych. Ich tematyka koncentruje się na obiektach architektury drewnianej wraz z ich dekoracją malarską, więźbach dachowych budowli monumentalnych, historii myśli architektonicznej i technik budowlanych, historii technik twórczych i technologii sztuk plastycznych, historii rzeźby polskiej w XIX i XX w., technologii i technikach sztuk plastycznych, treściach ideowych malarstwa i architektury, a także dziejach muzeów na ziemiach polskich do I wojny światowej.

kontakt

Kierownik Katedry
dr hab. Dariusz Dąbrowski, prof. uczelni
e-mail: dabr.ih@ukw.edu.pl