Katedra Nauk Pomocniczych Historii i Dydaktyki Historii
Witamy na stronie Katedry Nauk Pomocniczych Historii i Dydaktyki Historii UKW Witamy na stronie Katedry Nauk Pomocniczych Historii i Dydaktyki Historii UKW

Witamy na stronie Katedry Nauk Pomocniczych Historii i Dydaktyki Historii UKW

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą rekrutacyjną Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

o katedrze

Zainteresowania badawcze pracowników Katedry obejmują cztery nurty - prowadzone są badania w zakresie:

  • dyscyplin nauk pomocniczych historii, takich jak: dyplomatyka (formuły dokumentowe), genealogia dynastyczna (dynastia ruskich Rurykowiczów) i heraldyka; średniowiecznej historiografii polskiej i ruskiej, a także źródłoznawstwa (Roczniki Jana Długosza, Kronika halicko-wołyńska) oraz historii idei; historii Kościoła w średniowieczu i czasach nowożytnych (zakony i klasztory), dziejów Kujaw oraz historii gospodarczej średniowiecza;
  • historii sztuki i dyscyplin pokrewnych; architektury drewnianej wraz z jej dekoracją malarską, więźb dachowych budowli monumentalnych, historii myśli architektonicznej i technik budowlanych, historii technik twórczych i technologii sztuk plastycznych, historii rzeźby polskiej w XIX i XX w., technologii i technik sztuk plastycznych, treści ideowych malarstwa i architektury, a także dziejach muzeów na ziemiach polskich do I wojny światowej;
  • kształtowania się obrazu sąsiada, zwłaszcza w relacjach polsko-białoruskich, polsko-rosyjskich i polsko-ukraińskich;
  • związków pomiędzy historią regionalną i lokalną a świadomością historyczną młodzieży.
kontakt

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Dariusz Dąbrowski
e-mail: dabr.ih@ukw.edu.pl